Tréneri

 

Mgr. Timotej ZUZULA / hlavný tréner


Anton BORIS / tréner


Mgr. Miriam POPROCKÁ / tréner


Bc. Patrik Beňuš / fyzioterapeut
Mgr. Katarína Krekáňová / tréner športovej gymnastiky
Mgr. Robert Kresťanko/ kondičný tréner
 Mgr. Michal Sýkora / fyzioterapeut