Tréneri

 

Mgr. Timotej ZUZULA / hlavný tréner


Anton BORIS / tréner


Mgr. Miriam POPROCKÁ / tréner


Mgr. Milan Beňačka Ph.D / odborný konzultant
Mgr. Katarína Krekáňová / tréner športovej gymnastiky
Mgr. Jaroslav Gajdoš / fyzioterapeut